6:30 – 8.20 – schodzenie się dzieci – witanie się z nauczycielką dyżurującą, zabawy wspólne.

– swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:20 – 8:30 – przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00 – śniadanie – wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

9:00 – 10:00 – zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową – zajęcia i zabawy dydaktyczne (badawcze, matematyczne,) organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy;

10:00 – 11:10 – spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka (zestawy ćwiczeń gimnastycznych).

11:10 – 11:20 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:20 – 11:50 – obiad (zupa + II gie śniadanie) –kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:50 – 12:50 – odpoczynek – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.), czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50 – 13:00 – przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

13:00 – 13:30 – obiad – drugie danie.

13:30 – 16:00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne według zainteresowań zabawy, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza, podwieczorek

16:00 – 16:30 – prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content