Przedszkole Salezjańskie w Suwałkach to przedszkole, w której każdy dzień wypełnia atmosfera przyjaźni i radości. Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowy, dlatego każdemu poświęcamy mnóstwo ilość czasu i energii, a przed wszystkim dbamy o bezpieczeństwo naszych najmłodszych podopiecznych.

Pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzimy w oparciu o podstawę programową realizowaną w połączeniu z system wychowawczym św. Jana Bosko opartym na autorskiej metodzie wychowania, której przewodnim mottem są jego słowa: „Wychowanie jest sprawą serca”.

Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w integralnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem każdej sfery ludzkiego życia – fizycznej, intelektualnej i duchowej. Do najważniejszych zadań grona wychowawców należy zapewnienie dzieciom bezpiecznego i radosnego spędzania czasu, a także dostrzeganie i rozwijanie ich talentów.

Kreatywność człowieka kształtuje się od początku jego życia, dlatego fundamentalnym zadaniem naszej pracy jest zachęcanie dzieci do bycia aktywnym twórcą w każdej dziedzinie życia. Kreatywność muzyczna, plastyczna, kulinarna, sportowa to tylko niektóre przestrzenie naszej pracy.

System wychowawczy Jana Bosko, stosowany jest dzisiaj w ponad 1500 szkół w 132 krajach świata. Choć powstał w XIX wieku we Włoszech to ciągle pozostaje niesłychanie skuteczny i efektywny. Wymaga on jednak zaangażowania wychowawcy. Jan Bosko wypracowywał go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Cechą charakterystyczną tej pedagogii jest prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym, którego celem jest szczęśliwe życie.

Skip to content